ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565

ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566

ไตรมาสที่3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนาคม 2566

ไตรมาสที่4 เดือนกรกฏาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
ไตรมาส 1_2566.pdf |
ไตรมาส 2_2566.pdf |
ไตรมาส 3_2566.pdf |
ไตรมาส 4_2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar