ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2,157 รายการ และเศษซากพัสดุครุภัณฑ์ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 2,157 รายการ และเศษซากพัสดุครุภัณฑ์ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ
โดยวิธีการขายทอดตลาด


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ ขายทอดตลาด.pdf |
|
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar