ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนชาวเพชรบุรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง  ร่วมร้องเพลงบอกรักพ่อ  แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนชาวเพชรบุรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง  ร่วมร้องเพลงบอกรักพ่อ  แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 นางฉวีวรรณ  จันทรางกูร  ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า  สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่ม ธ สถิตในดวงใจ  ร่วมกันจัดกิจกรรมร้องเพลงบอกรักพ่อ  ทุกวันที่  13 ของทุกเดือน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี มีพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในวาระวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566  สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดเพชรบุรีและกลุ่ม ธ สถิตในดวงใจ กำหนดจัดกิจกรรมร้องเพลงบอกรักพ่อ  แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทั้งนี้  จึงขอเชิญชวนประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบุรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง ร่วมกิจกรรมร้องเพลงบอกรักพ่อ ในวันที่  9 ตุลาคม นี้ เวลา  17.00 น.  ณ ลานจักรราศี อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี 
    --------------------------------
สวท.เพชรบุรี/6 ต.ค.66


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar