พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีและคณะ คุมเข้มการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีและคณะ คุมเข้มการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย นายปริญญา กำแหง หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และปัจจัยการผลิต ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัด ปกครองจังหวัด และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี เพื่อกำกับดูแลไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ผลการตรวจสอบ ร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านลาด พบว่าร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจนถูกต้อง โดยในส่วน ของกระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ร้านค้าจำหน่าย มีการแสดงตราเอกสารแสดงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่กระสอบถูกต้องในแต่ละกระสอบ 
ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้มีการสุ่ม เก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปตรวจสอบ รายละเอียดคุณภาพต่อไป
                -------------------
สวท.เพชรบุรี/6 ต.ค.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar