วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำเครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว ออกบูธ 10 ตลาดบก 6  ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 21 ปี

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำเครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว ออกบูธ 10 ตลาดบก 6  ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 21 ปี
วานนี้  (3 ต.ค.66) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมบูธ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย หนึ่งในกิจกรรมของการจัดงาน มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 21 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2566 โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำเครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว เข้าร่วมแสดงในงาน   ตลาดวัฒนธรรมที่ยกมาไว้ภายในงานนี้ ถือเป็นตัวอย่างของตลาดน้ำวัฒนธรรมไทยที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินคัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ำส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน มีศักยภาพ และพร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดในแต่ละแห่ง ยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ของไทย ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและความยั่งยืน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านตลาดบกและตลาดน้ำอีกด้วย
                ---------------------------    
สวท.เพชรบุรี/4 ต.ค.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar