จังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อน MICE CITY   ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

จังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อน MICE CITY   ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
    วันนี้ (12 ต.ค.66)  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  (หลังเก่า) ชั้น 1  นางวันเพ็ญ  มังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน MICE CITY   
    นางวันเพ็ญ มังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  กล่าวว่า  การขับเคลื่อน MICE CITY  ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพและมีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป และเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานประเมินศักยภาพเมืองเพื่อเป็น MICE CITY ของจังหวัดเพชรบุรีในด้านที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และเพื่อทราบแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  รวมถึงขั้นตอนการประเมินเมืองเพื่อเป็น    MICE CITY  
                    ---------------------------
สวท.เพชรบุรี/12 ต.ค.66 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar