สถานี :
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

โครงการชลประทานเพชรบุรี เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ขุดลอกแหล่งน้ำรอรับน้ำฝน และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า
โครงการชลประทานเพชรบุรี เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ขุดลอกแหล่งน้ำรอรับน้ำฝน และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566 ราคาสูงกว่าท้องตลาดตันละ 200-300 บาท
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566 ราคาสูงกว่าท้องตลาดตันละ 200-300 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตัดสินการประกวดผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัดสินการประกวดผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ในเขตพื้นที่อำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ในเขตพื้นที่อำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
แบบสำรวจการรับฟัง
กยศ
e-government
สนง.ป้องกันและปราบปราม
ginfo