ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตุลาคม.pdf |
พฤศจิกายน.pdf |
ธันวาคม.pdf |
มกราคม.pdf |
กุมภาพันธ์.pdf |
มีนาคม.pdf |
เมษายน.pdf |
พฤษภาคม.pdf |
มิถุนายน.pdf |
กรกฎาคม.pdf |
สิงหาคม.pdf |
กันยายน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar